Велимира Карабобалиева

Velimira_Karabobalieva

Доброволец на БАСП от 2011 г.

Обучител на връстници по темите ППИ, ХИВ/СПИН, рисково поведение, здравно и сексуално образование. Представлява организацията и страната на международни срещи по теми, свързани с правата на човека, застъпничество, СРЗП.

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
%d bloggers like this: