ПОЛЕЗНИ

В БАСП дългогодишно работим с мрежа от доброволци и отчитаме важността на натрупания опит за всеки от тях – както в личен план, така и за бъдещото им професионално развитие.

„Стотици и хиляди доброволци в цяла Европа ежегодно допринасят съществено за социалното включване. Те носят истинско богатство от опит, умения, таланти и възможности, които са от значение за успешното изпълнение на множество важни проекти, които са от значение за техните общности. … Затова е важно гражданските организации, които работят с доброволци, да разбират и говорят езика на бизнеса, за да могат да дадат квалифицирано писмо за препоръка на своите доброволци и по този начин им отворят нови пътища за намиране на трудова заетост или възможности за успешна кариера.“ (Повече на сайта на Фондация Лале)

 

%d блогъра харесват това: